EMAS YANG DISIMPAN

Nota : Jangan Gunakan Koma (,) Untuk Nilai RM atau Gram.
Jumlah Emas Yang Disimpan Atau Tidak Dipakai (gram)          gram
Harga emas semasa (1 gram)     RM
Nisab Emas
Jumlah emas >= nisab = dikenakan zakat
Jumlah emas < nisab = tidak perlu
       gram
     
Jumlah   RM
Nilaian emas yang dikenakan zakat   RM

* EMAS YANG DIPAKAI DALAM MASA SETAHUN WALAUPUN MELEBIHI 85GRAM TIDAK DIKENAKAN ZAKAT